Shenzhen YUYING Bearing Co., Ltd.
  • AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
  • Factory AddressB548 HAO,shenhen,Guangdong,China
  • Worktime9:00-18:00(Beijing time)
  • Phone(Working Time)86-02-7234249
  • Phone(Nonworking Time)86-13568954765

28x37x20 bearing size pdf file

NOVEMBER 02, 2022

Our cpmpany offers different 28x37x20 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 28x37x20 bearing

TA2820 Needle Roller Bearing 28x37x20 Metric - eBayTA2820 Needle Roller Bearing, Bearing inner diameter is 28mm, Bearing outer diameter is 37mm and Bearing width is 20mm. Item Name: TA2820 Bearing 

NK28/20 SKF Needle Roller Bearing 28x37x20 - Wych BearingsBrand: SKF Bearing Type: NK Inside Diameter: 28.00mm. Outside Diameter: 37.00mm. Width: 20.00mm. Inner Ring: Without Inner Ring TA2820 Needle Roller Bearing 28x37x20 Metric BearingsTA2820 Needle Roller Bearing 28x37x20 Metric Bearings

@@@@@@@@
  C b H L d A R B
RCJ2 1/4 13 mm - - - - - - -
SDAF 23268 - - - - - - - -
VCJT 25 11,4 mm - - - - - 0,8 mm 14,4 mm
23044YMW33W25 - - - - 69,987 mm - 3,3 mm -
SDAF 22544 - - - - 20 mm - - 22,2 mm
NU226EMA - - - - - - - -
GYA111RRB 195 mm - - - 480 mm - - -
YAK 70 - - - - - - - -
S10PP2 180 mm - - - 340 mm - - 180 mm
RA102RRB - - - - - - - -
22207KEJW33 - - - - - - - -
GN104KRRB - - - - 55 mm - - 33 mm
G1107KRRB - - - - 55 mm - - 24 mm
1107KRR - - - - - - - 38 mm
hm89449 - - - - 50 mm - - 35 mm
6208 NR - - - - 55.000 mm - - 43.00 mm
6203-2Z/C4 - - - - 25.000 mm - - 20.60 mm
22318 E/C3 - - - - 180 mm - - 27 mm
51260 M - - - - 120mm - - 40mm
2309 EM - - - - 95mm - - 67mm
6307 NR/C3 - - - - 5.5 Inch - - 2 Inch
W 625-2Z - - - - - 350 mm - -
SIL 40 ES-2RS - - - - 25mm - - 16.25mm
53228 - - - - 70 mm - - -
51240 M - - - - 170mm - - 42mm
SALKB 14 F - 22.3 mm - - - - - 412 mm
BA 5 - - - - - - - -
KR 19 PPXA - - - - 85.000 mm - - 49.20 mm
2212 ETN9 - - - - - - - -
SAL 50 TXE-2LS - - - - 1.125 Inch - - 0.625 Inch
6309-2Z/C4 - - - 349.25 mm - - - -
6014 NR - - - - 40mm - - -
6008-2RS1/C3 - - - - 30.000 mm - - 33.30 mm
3309 A-2RS1/C3 - - - - 65mm - - -
81230 M - - - - - - - -
SYR 3 N - - - - 130mm - - 93mm
BS2-2208-2CS - - - - - - - -
NJ 312 ECP/C3 - - - - 105.000 mm - - 20.00 mm
SC 25 ES - - 239.316 mm - - - - -
24148 CCK30/W33 - - - - 70mm - - 39.7mm
2216 ETN9 - - - - 45.242mm - - 19.842mm
7303 BECBP - - - - - - - 800 mm
DBW30B2-5X/315-6EG24N9K4 - - - - 12 mm - - -
4WE10D5X/EG24N9K4/M - - - - - - - -
PVV4-1X/113RA15DMC 25.7 kN - - - 35 mm - - -
PVV4-1X/113RA15DMC 12.8 kN - - - - 25.5 mm - -
QVP16V211SB - - - - 3.25 Inch | 82.55 Mi - - -
QMC18J090SET - - - - - - - -
QAAFL20A400ST - - - - - - - -
TAFB15K207SEM - - - - - - - -
QVPK22V311SN - - - - - - - -
QMPX26J415ST - - - - - - - -
QAF15A215SEN - - - - - - - -
QAAFXP11A055SO - - - - - - - -
QVF19V085SO - - - - - - - -
QVMC20V308SEC - - - - 1.375 Inch | 34.925 - - -
QVFYP16V211SEN - - - - - - - -
QAACW13A060SN - - - - - - - -
QF15065S303 - - - - - - - -
QVSN28V500SEC 1280 - - - - - - -
QASN20A315SEM - - - - - - - -
QAAFY15A211SEB - - - - - - - -
QVVMC17V300SEO - - - - - - - -
TAPN22K100SB - - - - - - - -
TAPG20K090SET - - - - - - - -
QVVFL11V200SB - - - - - - - -
TAPA20K308SN - - - - - - - -
TAPH17K075SEO - - - - - - - -
QMPG26J415SM - - - - - - - -
QMPH34J180SC - - - - 1.125 Inch | 28.575 - - -
QVFB17V211SEC - - - - - - - -
QVVPX19V308SEB - - - - - - - -
QVTU22V315SEN - - - - - - - -
QVVTU14V060SEC - - - - 4.921 Inch | 125 Mil - - -
QVPH20V090SM - - - - - - - -
QAAPL15A070SEO - - - - 2.938 Inch | 74.625 - - 3.25 Inch | 82.55 Mi
QVVPF26V408SEC - - - - - - - -
QAAPX15A070ST - - - - - - - -
QMPR18J085SB - - - - - - - -
QAASN13A207SEM - - - - 1.188 Inch | 30.175 - - -
QVVPG15V207SEN - - - - - - - -
QVVPN16V211SEO - - - - 1 Inch | 25.4 Millim - - 1.313 Inch | 33.35 M

Drawn cup needle roller bearing YT2820-IKO - 28x37x20 mmDrawn cup needle roller bearing YT2820-IKO , dim : Ø int. 28 x Ø ext. 37 x th. 20 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years

TA2820 Needle Roller Bearing 28x37x20 Metric BearingsBuy Online, TA2820 Needle Roller Bearing 28x37x20 Metric Bearings, from the American Bearing Supplier in Anaheim, California, Bearingwholesalelots.com, TA2820 Needle Roller Bearing 28x37x20 Metric - AmazonTA2820 Needle Roller Bearing28mm x 37mm x 20mmTA2820 Needle Roller Bearing, Bearing inner diameter is 28mm, Bearing outer diameter is 37mm and 

@@@@@@@@
IKO FAG NACHI Timken NSK
23034-K BFT208-24 UG210RT 761W-2 2MMV211WI DUL
HK-6020 UCFL311-35 UCFA210-31NP MSM280BXHFATL RCJT 1/2 NT
NU-211 M C/3 CUCF217C SUE204FS 204RR6 A4363 3MM9307WI DUH
GEZ-010 ES PAVPPL205-16W 2MMV9106HX SUM MSM50BRHFATL HM261049-90055
20308 M UCNST211 2MMVC9105HXVVSUMFS934 LM742749-90082 565S 2
NUP-2318E M C/4 UCFB202TC 33281-903A3 UCLCX10-31 HM252349-902B9
6203/010-2RS C/3 MUCST202-10TC NA05076SW-902A1 BTBL7-22CW 18200-60000/18337-60000
30211 P/5 CUCP206-17CE 435-3 UENFL207-23W MSM130BRHATL
BK-5520 UCX09-28 HM259049-902D1 KHR209-27 L713049-50000/L713010-50000
53313-U MUCPPWS205-15RF 22224CJW33C3 UKPX12+HS2312 NP669820-2
5206-2RSNR C/4 UCFPL207-21MZ2W MSM190BRHSATL UCFT204 596-3
P4B518-USAF-303TTAH UKPX17+HA2317 3MM9126WI TM CUCFL212-39CE 2MMC9126WI TUL
P2B-SCU-17M UEFBL205CEW FAF 9103KDD MUCFCS206-19TC 387-90301
F4B-UN2-112 UCECH202NP NA44163-2 UK322+HA2322 LM522518-2
P2B-GTB-203 UELP205-15TC 16579-2 MUCTBL204W 478-50174/472A-50000
F4B-SCAH-112 UEP210-31FS HH258248-902A2 UCP207-20TCMZ2 24128CJW33W25
P2B-GTAH-203 BFPL4CEW NU2256EMAC3 UKPX07+HS2307 J451161-2
F4B-DI-107R UCC202 LSE508BRHSNQAATL CUCF210-30C 2MMV9109WICRSUL
P2B-SCAH-012-HT UCTX15 LSM80BX 71909 ACD/P4ADGB 3MM9316WI QUL
SEF4B-IP-200R UETBL206-20MZ20RFCEW SAF 22244 2306/W64 H244849D-2
F4B-SD-207 UCP207C4HR23 2MMV9117HX DUM 7017 CD/PA9AQBCC HH249910CD-2
TP-GT-203 UCTB204C4HR23 45285-50000/45220-50000 111KSZZ 3MM9314WI TUL
F2B-SC-20M KHFL211 NJ238EMA 234419 BM1/SP 315KS
WSTU-VSC-014 UC206C4HR5 EE117063-90031 7010 CE/HCDTVQ126 498-90068
INS-SXRH-101E UEFBL206-20MZ20B 2MMV9109HX SUM 7018 CD/PA9ADGA LM48500LA-90037
F4R-S2-207R KHPR206-20 94687-90152 FPCF 800 67390D-90119
P2B-SCUAH-104S MUCPPL205-16NZW 23326YMW33W49C4 B/EX807CE3TDM A4051-90043
WSTU-SC-012 UEWTPL208-24MZ20CB 2MMVC9100HX SUM NNU 4184/316275 2MMV9303HX DUL
P2B-SCH-55M-E UEFK207-20TC 71751D-3 1912S HM88644-2
F4B-SCM-107-NL UCNST212-39C4HR23 15523-2 6004-2RS2/C3GWP 2MM9122WI DUL
EP2B-S2-107RE UCLP204-12NP 2MM208WI QUM 71903 CD/P4ADBA 642-90059
F4R-S2-200LE UCNST211-34TC 2MM9324WI QUM 6008 RSJEM 797-90128
UCFC207-23 UEFX206-20TC 3MMC214WI QUH 6302-RS1/C3MT NA12581SW-3
UKFL213+HE2313 UCNST212-38C4HR23 RCJT2 3/16 NT 71916 ACD/P4AQBTG36 M652949DW-902A2
UCST207-21TC UCHPL207-22CEB 74539TD-2 7014 CE/HCDBAVQ126 HM252348WS-2
UCC206-20 UEFPL208-24B JL730646-3 1220/W64 575-90124
UCFEU310 210CCW 8573-90153 6314/C3EQ NA33889SW-90042
KH206 BFPL7-22MZ2CEW 559-90052 6005/C2 73876CD-2
UEFB205-16FS UEF205-16CE 2MMV9107HXVVSUMFS637 7005 CD/P4ADGB L319249-2
MUCTB205 UCMTB204-12MZ2 28579-50000/28521-50000 SYR 2.15/16 N NU1034MAC3
MUCHPL201-8RFCEW 23038E-KM 15118-3 C2F35ZM 2MM9121WI QUM
MUCPPL207CW 1224-KM C/3 EE126098-90018 6014-2RS1/W64 MSE207BRHSATL
UCP203C4HR5 NJ-305E M C/4 34479-2 B/SEB757CE3UL EE244180-90105
SER209-27FS NAO-20 X 37 X 32 LM272249DW-90043 6009-2RS1/C4GJN 484-90100
UCHPL207MZ2CW 87606 64450-902A8 1801SZZ HM813844P-2
CUCFL213C 32228 28921A-2 7217 CDGB/P4A NA66212-2
MUCTPL207-21B 1620-2RS 71453-90075 7017 ACD/P4ADGA LM742747-2
UCFLX09-28 5312 N 19282-2 6015-2Z/C3S1GJN 6302-Z/MTVK285
UCTB207-23C4HR5 6302-2RSN C/3 A2043-2 63008-2RS1/HT QJ 309 MA/C3
UEWTPL207-23MZ20CEW A 5306 WB 3MMV9328HXVVDULFS934 71926 ACD/P4ADGB 6213-RS1/W64
UCTBL207-20MZ2W 7405 BMG P/6 EE170950-90058 7016 CDGB/VQ253 7214 CD/P4AQBCA
UE210-32 NKI-75/25 42350-50000/42587-50000 322S555-HYB 1-STL 6300-RS1/C3MT
UCNFL210-31MZ2W NU-415 M C/3 205PP10 630/8-2RS1/W64 SG-NNF 5018 DA-LS
UG310 NU-326 C/3 EE722110-90056 7007 CDGA/HCPA9A 6314-2RS1/C3GJN
UEFK207-23NPMZ20RF 22207E-K 2MMV9307HX SUM 1810SZZ 207S-BRS 5C2
UCFCSX07-20 NU-2340 M HM617048-2 6024-Z/C3GJN 71903 ACD/P4ADBA
MUCFPL210-31B 7217 TG P/4 MSE515BRHSAFQATL 7206 ACD/P4AQBTC 71914 ACDGA/HCVQ253
UG209-28 NUP-2210E M HM262749D-90044 230/630 CA/C3W33 6202-2Z/C3VA2101
UCCJO314-44 N-316 M C/3 T602-902A1 71910 ACD/P4ATBTBVT105F1 6009 JEM
UCWTPL206-17MZ2B 22228 M 2MMC203WI QUL 310M 6309-2Z/C3LHT23
MUCTBL208B 22340 M C/3 SAF 22628 X 5 3210 E FYRP 2.3/16 H
UEC207-22 22310 M F80 C/3 64700D-2 308SZZC 6201/VK016
UCPPL205MZ2CEB MUCF205-15TC M348448WS-2 6009-Z/C3 Z2DB6VD2-4X/100V
BFPL6-18CEW UCC207-21 EE295110-2 6204-2RS1/VM045 Z2DB6VD2-4X/200V
209CCB UCNST205-16TCMZ2 543115D-2 FYRP 1.1/2 H-3 Z2DB6VD2-4X/315V
UCECH204-12NPMZ2RF BPFLS4-12MZ2 82587-50000/82950-50000 6206-2RS1/C2E ZDB10VP2-4X/50
UELFL205-16 UCNFL204-12MZ2RFW 3MMV9314HXVVDULFS637 6207-2Z/C3VA210 ZDB10VP2-4X/100
UCST203-11C UCLP207-22CE 3MMV9107WI TUL 6209-2RS1K/C3 ZDB10VP2-4X/200
MUCFL205-15 UCECH215 RCJ1 11/16 NT 201SZZC ZDB10VP2-4X/315
UCTB210-30NPMZ2 UKFL307+HA2307 LSE303BRHSNQATL 6316/C3S1 Z2DB10VC2-4X/50
UENFL205-15CB UCFA207TC 6304-ZZC3 16002/C3 Z2DB10VC2-4X/100
UC207-20 UCNFL202-10MZ2RFW 306PP Z6 FS50000 7009 CD/HCP4ADBA Z2DB10VC2-4X/200
UCPPL206-17MZ2RFB UCTB207NPMZ2 22228CJW33 K101989-2 Z2DB10VC2-4X/315
UCFCSX18-56 UCFL201-8C4HR23 SAF 22617 X 3 35326-2 Z2DB10VD2-4X/50
UCFL207C4HR23 SER205-16FSX 202PP27 HM136936-90016 Z2DB10VD2-4X/100
UGAK207-20 UCFT205FS 399A-902A4 HM136948-90294 Z2DB10VD2-4X/200
UCNFL210-30MZ2B UCT212-36C4HR5 3MM9107WI TUM LM567910B-3 Z2DB10VD2-4X/315
UCT210-30NP UCLP209-28TC 3MMC9118WI QUL 392-90288 ZDB10VP2-4X/50V
MUCP210-30TC UCF212C4HR5 3767-90110 LM245110-2 ZDB10VP2-4X/100V
UCT205-15NP BPF1-8 LM961511-2 2MMVC9110HX QUL ZDB10VP2-4X/200V
MUCWTPL207-23CB - LSE115BRHSATL - ZDB10VP2-4X/315V
- - - - Z2DB10VC2-4X/50V

TAF283720 Needle roller bearing 28x37x20 TAF283720 Needle roller bearing 28x37x20. TAF283720 Needle roller bearing 28x37x20 · Larger Photo. TAF283720 Needle roller bearing 28x37x20NK28/20 Needle roller bearing 28x37x20:Needle Roller BearingNK28/20Machined type needle roller bearing NK28/20the NK28/20 inner diameter is 28mm the outer diameter is 37mm and width is 

Needle roller bearing MHKM2820-KOYO - 28x37x20 mm | 123BearingNeedle roller bearing MHKM2820-KOYO , dim : Ø int. 28 x Ø ext. 37 x th. 20 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 yearsTAF28372